By przejść dalej, prosimy o poprawne wypełnienie danych w kroku Otwór na bramę. Podaj szerokość i wysokość otworu na bramę, a także wysokość nadproża w milimetrach.

Popraw dane

Potwierdź, że Twój garaż spełnia wymogi techniczne do zamontowania bramy

Wskazówka wskazówka wskazówka wskazówka

cena netto: 3840,00 zł Wstecz Dalej